Аудиторська компанія
«Аудит-Стандарт» – установчі документи

Скан-копії установчих документів

Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма «Аудит-Стандарт»" внесена до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів 26 лютого 2004 року Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів № 3345 видане на підставі Рішення Аудиторської палати України № 132 від 26.02.2004р.
- Свідоцтво АПУ

Свідоцтво про відповідність системи контролю якості видане товариству з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма «Аудит-Стандарт»" на підставі рішення Аудиторської палати України № 362/4 від 26.06.2018р.
- Свідоцтво про відповідність системи контролю якості

Свідоцтво про включення до реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ видане товариству з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма «Аудит-Стандарт»" на підставі роспорядження Нацкомфінпослуг № 0145 від 18.02.2015р.
- Свідоцтво Нацкомфінпослуг

Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів видане товариству з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма «Аудит-Стандарт»"
- Свідоцтво НКЦПФР

Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма «Аудит-Стандарт»" уклало договір страхування професійної відповідальності перед третіми особами з Приватним Акціонерним Товариством "Українська акціонерна страхова компанія АСКА" обсяг відповідальності за договором складає 10 000 000,00 (десять мільйонів) гривень, термін дії договору з 22 жовтня 2018 року по 21 жовтня 2019 року.

Договір добровільного страхування відповідальності перед третіми особами:

Звіт про прозорість за 2018 рік.:

Новини